Времето дойде!

Днес Федералният съвет одобри промяната в закона, която предлага рентабилен вариант за влизане в клас 125. От 25-годишна възраст с 5 години шофьорски стаж клас B (шофьорска книжка) вече е възможно да се получи шофьорска книжка клас А1 без шофьорски изпит само с 9 учебни звена (4 теоретични, 5 практически учебни часа по 90 минути всеки).

 

Предварително обобщена информация за водача:

  • От 25-годишна възраст с поне пет години шофьорски стаж
  • 9 учебни единици (4 теории, 5 практически урока по 90 минути всяка)
  • Без изпити, нито практически, нито теоретични

Работните часове може да се провеждат и в собственото ви превозно средство. С финансиране можем да създадем и оферта, включително шофьорска книжка.

Ето преглед кои превозни средства са обхванати от новия регламент, например:

196 информационен флаер 14.09.2021