Kur blejnë një nga automjetet e reja të listuara, klientët tanë tani marrin një zgjatje garancie 2-vjeçare falas.

Zbatohet vetëm për modelet e mëposhtme:

  • Vespa Primavera 125, Primavera S 125, Primavera Touring 125
  • Vespa GTS 300, GTS Touring 300, GTS Super 300, GTS Super Sport 300, GTS
    Super Tech 300, GTS Super Racing Sixties 300 dhe GTS 75th 300
  • Vespa GTS 125, GTS Touring 125, GTS Super 125, GTS Super Sport 125, GTS
    Super Tech 125, GTS Super Racing Sixties 125 dhe GTS 75th 125
  • Vespa Sprint 125, Sprint S 125, Sprint Racing Sixties 125
  • Vespa Sei Giorni II Botimi 300

Modelet speciale Sprint Justin Bieber X janë të përjashtuara nga promovimi
Vespa, (Vespa Primavera) RED, Sean Wotherspoon X Vespa, Pic Nic gjithashtu
Elettrica, (Elettrica) RED dhe GTS 125 RST, GTS 300 RST.