termer

§ 1 omfattning, kundinformation
Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Ludger Althoetmar u. Hans Friedhelm Dürselen GbR Jüchener Zweiradshop och konsumenterna och företagarna som köper varor genom vår butik. Konflikt eller avvikande från våra villkor erkänns inte av oss. Kontraktsspråket är tyskt.
§ 2 kontrakt
 1. Erbjudanden på Internet är en icke-bindande inbjudan till dig att köpa varor.
 2. Du kan lägga till en eller flera produkter i varukorgen. Under beställningsprocessen anger du dina uppgifter och önskemål om betalningsmetod, leveransvillkor etc. Endast genom att klicka på orderknappen gör du ett bindande erbjudande för att ingå ett köpavtal. Du kan också skicka en bindande order via telefon eller fax. Bekräftelsen av mottagandet av din beställning omedelbart via e-post eller fax utgör inte acceptans av köpet.
 3. Vi har rätt att acceptera ditt erbjudande inom 2 arbetsdagar genom att skicka en orderbekräftelse via e-post. Efter den fruktlösa utgången av den period som nämns i mening 1 avvisas ditt erbjudande, det vill säga att du inte längre är bunden till ditt erbjudande. Om du beställer via telefon, inköps kontraktet när vi accepterar ditt erbjudande omedelbart. Om erbjudandet inte accepteras omedelbart, är du inte längre bunden till det.
§ 3 kundinformation: lagring av dina orderuppgifter

Din beställning med detaljer om kontraktet (t.ex. typ av produkt, pris etc.) kommer att lagras av oss. Vi skickar dig villkoren, men du kan när som helst komma åt villkoren efter avtalets slut på vår hemsida.

Som registrerad kund kan du komma åt dina tidigare beställningar via avsnittet Customer LogIn (ditt konto).

§ 4 Kundinformation: Korrigeringsmeddelande
Du kan korrigera dina poster när som helst innan du lägger ordern med raderingsnyckeln. Vi informerar dig på vägen genom beställningsprocessen om ytterligare korrigeringsalternativ. Du kan också avsluta beställningsprocessen när som helst genom att stänga webbläsarfönstret.
§ 5 retention av titel
Föremålet för inköp förblir vår egendom tills full betalning.
§ 6 lagstadgade garantierättigheter
 1. garantirättigheter
  Det finns lagstadgade garantierätt för våra varor.
 2. Garanti för konsumenter av begagnade varor
  Din garanti på fordringar på begagnade varor blir tidsbestämda efter ett år från överlämnandet av de varor som såldes till dig. Uteslutet från denna förordning är skadeståndsanspråk, skadeståndsanspråk som vi bedrägligt döljer och krav på en garanti som vi har antagit för varornas kvalitet. För dessa uteslutna fordringar gäller de lagstadgade begränsningsperioderna.
 3. Garanti till entreprenörer
  Din garantianspråk på grund av brister i varorna blir lagstadgade ett år efter överföringen av risken. Uteslutet från denna förordning är skadeståndsanspråk, skadeståndsanspråk som vi bedrägligt döljer och krav på en garanti som vi har antagit för varornas kvalitet. Också utesluts är ansökningsansökan enligt § 478 BGB. För dessa uteslutna fordringar gäller de lagstadgade begränsningsperioderna.

§ 6.1 garanti och retur av elektroniska komponenter
Elektroniska komponenter som CDI, styrenheter eller liknande Komponenter som inte kan verifieras och kan förstöras genom felaktig installation är undantagna från returet efter att förpackningen öppnats.

 

§ 7 Ansvarsbegränsning
Vi utesluter ansvaret för lite försumliga åsidosättande av tullar, såvitt avser de väsentliga avtalsförpliktelserna, skador på livets, kroppens eller hälsan, garantierna eller skadorna enligt produktansvarslagstiftningen. Detsamma gäller brist på tull av våra vicarious agenter och våra juridiska representanter. En av de väsentliga avtalsförpliktelserna är i synnerhet skyldigheten att överlämna ärendet till dig och att ge dig ägande av det. Dessutom måste vi skaffa oss frågan om materiella och juridiska brister.
§ 8 Commercial Jurisdiction
Exklusiv behörighet för alla tvister som härrör från detta kontrakt är vår affärsort, om du är en handlare.
Obs:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Plattformen finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Alternativ tvistlösning enligt artikel 14 1 para ODR förordningen och § 36 VSBG ..:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (OS), som du kan https://ec.europa.eu/consumers/odr hitta. Vi är inte skyldiga eller ovilliga att delta i ett tvistlösningsförfarande före en konsumentförsvarsbyrå.